ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวรภร ดวงแสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit328