ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 16 สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 16 สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวิไลวัล ชาวด่าน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312