การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบซิปปา โมเดล เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบซิปปา โมเดล เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชื่อผู้แต่งศศิรดา วิชาชัย
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit3778