ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชาตรี กองเงิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit439