การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ โดยใช้ชุดการเรียน0คณิตศาสตร์0แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ โดยใช้ชุดการเรียน0คณิตศาสตร์0แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ชื่อผู้แต่งปรัชญา เจริญศิริ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit521