บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่องบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่งพรชัย นามภูษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit518