การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเทคนิค TAI

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเทคนิค TAI
ชื่อผู้แต่งทิพฆนฑา เงินยวง
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit931