การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD เรื่องค่ามาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD เรื่องค่ามาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่งกานต์ศจี เกษแก้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit576