การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์โดยการสอนด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์โดยการสอนด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ ศิริจันทราวงศ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit594