การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชำระ

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชำระ
ชื่อผู้แต่งภาวิณีย์ ทับล้อม
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit432