การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งยศศิกา อ่อนจร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit552