การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Student Teams Achievement Divisions (STAD) โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Student Teams Achievement Divisions (STAD) โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่งปิยนุช ทราวดีพิมุข
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit499