การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้แต่งวนิภา บุญที่สุด
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit616