การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ชื่อผู้แต่งสุจินตนา มั่นใจ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit471