การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งพลอยรุ้ง ศรีแย้ม
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit472