การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เรื่อง ลำดับและอนุกรม จากการใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เรื่อง ลำดับและอนุกรม จากการใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ชื่อผู้แต่งมัฑนา ประชีพฉาย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit572