ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวของคนในวัยทำงาน

ชื่อเรื่องผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวของคนในวัยทำงาน
ชื่อผู้แต่งสาธิต ประคำไทย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit534