ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ชื่อเรื่องผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
ชื่อผู้แต่งมลฑาทิพย์ ประสมสุข
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit561