การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงและการดำเนินการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร

ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงและการดำเนินการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ราชาเดช
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit527