การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
ชื่อผู้แต่งปาวีณัต จันทับ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit875