การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เรื่องจำนวนและตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เรื่องจำนวนและตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา พรหมสุวรรณ์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit451