การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่องการใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ไขแสง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit285