การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ ศิริรุ่งฤดี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit506