การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนปกติ
ชื่อผู้แต่งปทิตตา นครังสุ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit618