การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit452