การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งจิตติภาคย์ อุระมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit627