การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ พัฒนาวนิชกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit474