อภิวิชญ์ เหล่าอัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องอภิวิชญ์ เหล่าอัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งอภิวิชญ์ เหล่าอัน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit594