การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งแพรวโพยม เมียห์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit436