การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกะปิ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกะปิ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุชาวดี ไทยสุชาติ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit431