การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภารดี ปัญญาใส
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit449