การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสาธิตา เถาทอง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit618