การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plusและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plusและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อผู้แต่งชิดชนก มีแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit504