การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุดดี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit482