ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพญาไท เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L

ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพญาไท เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้เทคนิค K-W-D-L
ชื่อผู้แต่งพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit397