การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่งประกายดาว ภูทาวัน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit583