การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ชื่อเรื่องการศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา ภูมิพงษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit363