แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12

ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ จัดวงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit66