การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่งอรนันท์ แป้นนางรอง
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit52