การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ชาแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit870