การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ นิลเขต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit499