การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความพึงพอใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นผลงานกับวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความพึงพอใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นผลงานกับวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ชื่อผู้แต่งฐิติกาญจน์ งามเจริญ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1052