การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อผู้แต่งทรรศนันทน์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit935