การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ พิสิทต์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit550