การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชื่อผู้แต่งสุชีรา ศรีวรวุฒิชัย
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit746