การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงษ์ พูลแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit753