ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสามัญ ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสามัญ ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้แต่งฮุดา บิลสุลต่าน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit349