ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณัฎฐ์วัฒน์ นาควิจิตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit382