ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายที่ 31 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายที่ 31 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ เฉลิมพันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit543