การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศุภชัย นุ้ยบุญแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit480